fbpx
Skip to content

Khánh Hòa sẽ phát triển bứt phá trong thời gian tới

Ngày 5/4/2022, Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 97/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
 
Theo đó, nhiều kiến nghị của Khánh Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo giải quyết, qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Ảnh minh họa

Hoàn thành dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021 – 2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Khánh Hòa chú trọng hợp tác, liên kết phát triển vùng thực chất, hiệu quả.

Để hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực liên kết phát triển giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk, giữa vùng Tây Nguyên và vùng Nam Trung bộ, tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Đắk Lắk trong việc triển khai Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột cơ bản theo nguyên tắc: Các địa phương là cơ quan chủ quản thực hiện đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn và giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Hai địa phương khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực để đảm bảo hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021 – 2025.

Đối với số vốn còn thiếu để hoàn thành Dự án (khoảng 7.200 tỷ đồng), Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Tỉnh để cân đối, bố trí 1.200 tỷ đồng; Bộ Giao thông vận tải rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ để cân đối, bố trí bổ sung cho dự án; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí bổ sung từ các nguồn khác hoặc điều chỉnh từ các dự án chậm triển khai, nguồn dự phòng,…

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường cao tốc, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk cần nghiên cứu và triển khai đồng bộ công tác quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị để mở ra không gian phát triển và tạo động lực phát triển mới.

Thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Vân Phong

Động lực phát triển mới cho Khu kinh tế Vân Phong, đô thị Cam Lâm, Vạn Ninh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các cơ quan của Quốc hội, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp cho tỉnh Khánh Hòa theo thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV.

Trong đó, tập trung vào cơ chế, chính sách tạo cơ hội phát triển đột phá để “Khu kinh tế Vân Phong trở thành động lực phát triển của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ; Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế, góp phần đưa Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện tốt chủ trương kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo” theo đúng tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng lưu ý, đối với Khu kinh tế Vân Phong, cần xác định rõ các cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực mạnh về kinh tế, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư để triển khai ngay định hướng của Bộ Chính trị, đưa huyện Vạn Ninh trở thành “đô thị du lịch biển cao cấp” và cơ chế, chính sách huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách của nhà đầu tư chiến lược và các doanh nghiệp để khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và các hạ tầng xã hội thiết yếu trong Khu kinh tế Vân Phong.

Để thực hiện định hướng “đưa huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế”, cần có các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyền theo thủ tục rút gọn về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng và một số cơ chế, chính sách tương đồng với cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế Vân Phong để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, công ty công nghệ tới làm việc, nghiên cứu, đầu tư và quy hoạch theo hướng hình thành Trung tâm khoa học công nghệ đẳng cấp quốc tế tại huyện Cam Lâm để thu hút nguồn lực chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho nghiên cứu xây dựng sân bay phục vụ charter thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, gắn với phát triển Khu Kinh tế Vân Phong và “huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp” theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định hiện hành.

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển từ Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh đến thị xã Ninh Hòa

Việc đầu tư dự án Đường ven biển từ Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh đến thị xã Ninh Hòa, việc sớm thực hiện dự án đường ven biển nhằm kết nối giao thông với các tỉnh Nam Trung bộ, góp phần hình thành mạng lưới giao thông ven biển, đồng thời khai thác tiềm năng, lợi thế cũng như hình thành hành lang kinh tế dọc theo tuyến đường ven biển của huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa cũng như Khu kinh tế Vân Phong, gắn với củng cố thế trận khu vực phòng thủ, đặc biệt là vùng biển và ven biển là cần thiết.

Đối với vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tính toán, phân kỳ đầu tư hợp lý, rà soát, điều chỉnh vốn từ các dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Tỉnh đế bố trí vốn thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất hỗ trợ một phần (nếu có) từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Khánh Hòa để thực hiện dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương phân cấp cho tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, ngoại trừ đoạn tuyến thuộc Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đã được Quốc hội giao Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Khánh Hòa xác định rõ các dự án đề xuất phân cấp theo nguồn vốn và loại dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân cấp theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ Tỉnh trong việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án giao thông trên địa bàn đảm bảo đúng quy định và việc chỉ định thầu đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tốt việc lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm

Tập trung vào công tác quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch quan trọng của Tỉnh gồm: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch đô thị mới tại huyện Cam Lâm.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tốt việc lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm song song với việc triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, lưu ý việc nghiên cứu quy hoạch theo hướng xây dựng Trung tâm khoa học công nghệ đẳng cấp quốc tế và định hướng thu hút các cơ sở giáo dục và y tế đẳng cấp quốc tế tại huyện Cam Lâm.

Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, nhất là mục tiêu hoàn thành Trung tâm khoa học đẳng cấp quốc tế (nếu được quy hoạch và nghiên cứu thực hiện) trước tháng 10 năm 2025, cho phép tỉnh Khánh Hòa thực hiện đồng thời nhiệm vụ, đồ án và các loại quy hoạch; việc thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, theo quy định của pháp luật.

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email